e-składka - nowy wymiar rozliczeń z ZUS - od 1 stycznia 2018 roku jeden przelew do ZUS

Od 1 stycznia ubezpieczeni w ZUS opłacą składki jednym przelewem na swój numer rachunku składkowego. Zamiast trzech albo czterech przelewów miesięcznie, będą wysyłać tylko jeden przelew łącznie na:

 • ubezpieczenia społeczne,
 • ubezpieczenie zdrowotne,
 • Fundusz Pracy,
 • Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych,
 • Fundusz Emerytur Pomostowych.

Jak opłacamy składki do końca 2017 r.

Obecnie wypełnianie przelewów jest skomplikowane i pracochłonne. Podajemy na przelewie  nam wiele danych, które pomagają ZUS zaksięgować i rozliczyć wplaty. Są to:

 • numer konta bankowego (wskazuje ubezpieczenie albo fundusz, którego dotyczy wpłata),
 • Twoje dane identyfikacyjne (NIP, REGON, PESEL, nazwa, imię oraz nazwisko, numer i seria paszportu lub dowodu osobistego),
 • okres rozliczeniowy (miesiąc i rok),
 • numer decyzji/umowy/ tytułu wykonawczego.

Jak opłacamy składki od 1 stycznia 2018 r.

Od 1 stycznia ubezpieczeni będą opłacać składki zwykłym przelewem. Na przelewie będą wpisywali tylko numer rachunku bankowego – indywidualny numer rachunku składkowego. Wpłata zostanie od razu zaksięgowana i rozliczona na Twoim ubezpieczonego.

Każdą wpłata zostanie podzielona proporcjonalnie na wszystkie ubezpieczenia i fundusze na podstawie składek z Twojej ostatniej deklaracji rozliczeniowej. Natomiast podzielona wpłata rozliczy na najstarsze zadłużenie na danym ubezpieczeniu albo funduszu.

Skąd ubezpieczeni dowiedzą się o nowym rachunku

Informację o indywidualnym numerze rachunku składkowego ZUS wysyła do przedsiębiorców listem poleconym.

Ważne!

 • Jeśli do końca grudnia 2017 roku przedsiębiorca nie dostanie z ZUS informacji o numerze indywiualnego rachunku albo jeśli list zostanie zgubiony, skontaktuj się z ZUS. Numer rachunku otrzymasz w każdej naszej placówce lub w Centrum Obsługi Telefonicznej
  (nr tel.: 22 560 16 00).
 • Jesli przedsiębiorca nie będzie znał swojego numeru rachunku, nie opłaci składek w 2018 roku. Dotychczasowe rachunki do wpłat zostaną zamknięte 31 grudnia 2017 roku.

Z czego się składa rachunek składkowy

Indywidualny numer rachunku składkowego składa się z 26 cyfr. W numerze rachunku będzie zawarty numer identyfikujący ZUS i Twój numer NIP (ostatnie 10 cyfr).

ZUS wykorzystał numer NIP, ponieważ jest on identyfikatorem płatnika składek zarówno dla osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej, jak i dla osoby fizycznej, która opłaca składki na ubezpieczenia społeczne lub ubezpieczenie zdrowotne.

Co z odroczeniem terminu płatności i układem ratalnym

Należności, które przedsiębiorca spłaca w układzie ratalnym lub z odroczonym terminem płatności składek, będzie wpłacał na swój numer rachunku składkowego. Jedną wpłatą opłaci składkę bieżącą i ratę. Wpłatę zostanie rozliczona przez ZUS chronologicznie, według terminu płatności składki i raty.

Co z należnościami objętymi postępowaniem egzekucyjnym

Należności, które ZUS objął postępowaniem egzekucyjnym przedsiębiorcy będą spłacać tak jak obecnie, na wskazany przez ZUS numer rachunku, który podawany jest np. w tytułach wykonawczych i zajęciach rachunków bankowych.

Co z płatnościami z zagranicy

Każdy płatnik, w tym zagraniczny, otrzyma od ZUS swój numer rachunku składkowego, na który będzie opłacał jednym przelewem należne składki.
Numer rachunku składkowego jest zgodny ze standardem IBAN, czyli Międzynarodowym Numerem Rachunku Bankowego. Pozostałe zasady płatności z zagranicy nie zmienią się.

 

    Zapraszamy do biura rachunkowego CHERRY POINT