Od 1 stycznia 2018 roku mikroprzedsiębiorcy będą zobligowani do wprowadzenia JPK, czyli Jednolitego Pliku Kontrolnego, co oznacza, że już w terminie do 25 lutego 2018 roku będą zobowiązani przekazać organom podatkowym rejestr sprzedaży i zakupu VAT.

Jednolity Plik Kontrolny – czym i dla kogo jest obowiązkowy?

Jednolity Plik Kontrolny (ang. Standard Audit File-Tax – SAF-T) jest zbiorem danych, tworzonym z systemów informatycznych podmiotu gospodarczego poprzez bezpośredni eksport danych, zawierającym informacje o operacjach gospodarczych za dany okres, posiadającym ustandaryzowany układ i format (schemat XML) umożliwiający jego łatwe przetwarzanie.

Według Ministerstwa Finansów wprowadzenie JPK ma na celu ułatwić przedsiębiorcom przekazywanie danych podatkowych do urzędu skarbowego. Pozwoli to jednocześnie na wzrost efektywności i udoskonalenie kontroli skarbowych, a dodatkowo wpłynie na to, że kontrole podatkowe będą przeprowadzane tylko w sytuacji wykrycia nieprawidłowości w plikach, które przekazywane są drogą elektroniczną.

Dla dużych podmiotów JPK został wprowadzony już w 2016 roku. Od stycznia 2017 roku obowiązek ten dotyczy małych i średnich przedsiębiorców, natomiast dla mikroprzedsiębiorców obowiązek ten wejdzie w życie dopiero od 1 stycznia 2018 roku.

Opublikowany został również zestaw 7 struktur logicznych JPK, który obejmuje najważniejsze księgi podatkowe i dowody księgowe. Są to:

  • Struktura 1 – księgi rachunkowe – JPK_KR
  • Struktura 2 – wyciąg bankowy – JPK_WB
  • Struktura 3 – magazyn – JPK_MAG
  • Struktura 4 – ewidencje zakupu i sprzedaży VAT – JPK_VAT
  • Struktura 5 – faktury VAT – JPK_FA
  • Struktura 6 – podatkowa księga przychodów i rozchodów – JPK_PKPIR
  • Struktura 7 – ewidencja przychodów – JPK_EWP

Organom podatkowym przedsiębiorca zobowiązany jest przekazywać w okresach miesięcznych w sposób elektroniczny tylko JPK_VAT, czyli ewidencję zakupu i sprzedaży VAT.

Pozostałych dokumentów podatnik nie ma obowiązku przekazywać okresowo, jednak ewidencję taką należy przedstawić i udostępnić na każde wezwanie organu podatkowego.

Przenieś swoją dokumentację do biura rachunkowego CHERRY POINT, http://www.cherrypoint.pl/kontakt