Termin, forma i czas składania deklaracji podatkowej mogą być problemem podatnika. Trzeba więc wiedzieć, czy niewielkie przychody i zarobki też zmuszają do rozliczenia rocznego? Do kiedy należy złożyć roczny PIT? Problemem może być również wybór formy - zatem czy należy deklarację złożyć papierowo, wysłać pocztą czy może elektronicznie.

Zeznanie roczne złożyć muszą wszystkie osoby, które w danym roku uzyskiwały jakieś przychody podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Jeżeli podatnik nie uzyskał ani złotówki przychodu – deklaracji nie składa. Nie składa jej również, jeżeli w latach wcześniejszych przychód uzyskiwał, a w roku 2016 taki przychód nie wystąpił.

Jeżeli podatnik w danym roku uzyskał stratę, to powinien złożyć zeznanie podatkowe. Obowiązkiem podatnika jest wykazanie przychodów z danego roku, a uprawnieniem – wykazanie kosztów uzyskania lub straty z lat poprzednich. Deklaracja ze stratą może okazać się przydatna w następnych latach – strata może być odliczana od dochodu w kolejnych latach podatkowych (przez 5 lat, nie więcej niż 50% straty rocznie).

Jeżeli podatnik uzyskał przychody równe kosztom uzyskania, powinien on złożyć deklarację roczną. Nie ma znaczenia kwota przychodu, lecz sam fakt ich uzyskiwania. Jeżeli podatnik zarobił mniej niż wynosi wartość tzw. kwoty wolnej od podatku – czyli mniej niż 3091 r. (dane na 2016 r.) – musi złożyć deklarację. W takim przypadku podatek wyniesie zero złotych, niemniej może zdarzyć się tak, że w wyniku rozliczenia płatnik pobierał zaliczki na podatek od pierwszej zarobionej złotówki i podatnik otrzyma zwrot podatku.

Jeżeli podatnik uzyskiwał jedynie kwoty zwolnione z opodatkowania – deklaracji nie składa. Jeżeli natomiast uzyskiwał on przychody opodatkowane oraz zwolnione z opodatkowania lub nie podlegające w ogóle podatkowi – w zeznaniu rocznym deklaruje on wyłącznie przychody opodatkowane, niezwolnione; przychodów zwolnionych oraz nieopodatkowanych w deklarację taką nie wpisuje.

Jeżeli podatnik uzyskuje przychody z zagranicy i w Polsce nie uzyskuje innych przychodów, to deklarację wypełni tylko, jeśli umowa międzynarodowa nakazuje mu zastosować do jego przychodów metode proporcjonalnego odliczenia. Jeżeli podatnik nie uzyskiwał przychodów na terytorium kraju a umowa międzynarodowa wskazywała na metodę zwolnienia z progresją – podatnik deklaracji nie składa (cała kwota jest bowiem zwolniona z opodatkowania). Jeżeli jednak podatnik oprócz przychodów zagranicznych – osiąga również w kraju przychody podlegające opodatkowaniu – to deklarację należy złożyć. Wykazać w niej należy przychody zagraniczne i to niezależnie od tego, czy środki z zagranicy są zwolnione (zagraniczne przychody mogą wpływać na stawkę podatku stosowaną do przychodów uzyskanych w kraju), czy podlegają metodzie proporcjonalnego odliczenia (będą rozliczane na terytorium Polski, z prawem odliczania podatku zapłaconego za granicą).

Jeżeli nierezydent uzyskuje w Polsce przychody, to złoży on deklarację z tytułu przychodów uzyskiwanych na terytorium kraju, chyba że podatek w jego przypadku pobierany jest ryczałtowo przez płatnika.

 

Biuro rachunkowe CHERRY POINT rozliczy PIT za Ciebie, nie musisz mieć podpisanej z Nami umowy o stałej współpracy.

 

Na życzenie klienta istnieje również możliwość wysłania w jego imieniu zeznania rocznego drogą elektroniczną do Urzędu Skarbowego.

1.  Wyślij do nas dokumenty pocztą elektroniczną na adres biuro@cherrypoint.pl

2.   Sprawdzimy poprawność i kompletność dokumentów, a w razie jakichkolwiek nieprawidłowości skontaktujemy się z Tobą.

 3.   Jeżeli będzie wszystko w porządku, sporządzimy Twoje rozliczenie roczne.

 4.  Gdy zeznanie podatkowe będzie gotowe, poinformujemy Cię o tym e-mail'em, a po otrzymaniu wpłaty wyślemy do Ciebie gotowe rozliczenie roczne w formacie PDF.

 

Wykaz wymaganych dokumentów i informacji do sporządzenia zeznania rocznego:

- otrzymane od pracodawcy informacje PIT-11, PIT-40, PIT-8C,

- kopia zeznania podatkowego za rok poprzedni (w przypadku przeniesienia ulg z lat poprzednich)

- informacje uprawniające do ulg, m.in.: liczba małoletnich dzieci, wpłaty na IKZE, inf. o przekazanych darowiznach, inf. o wysokości opłaconych odsetek od kredytu mieszkaniowego,

- nr KRS Organizacji Pożytku Publicznego aby przekazac 1% podatku

 

Zapraszamy do współpracy!