Informujemy, że ponownie zostały uruchomione bezzwrotne środki na rozpoczęcie działalności dla osób bezrobotnych udzielane z Gdańskiego Urzędu Pracy.

  • max. kwota dofinansowania: 17.000,00 zł
  • planowane sa 4 nabory wniosków: pierwszy termin naboru wniosków to 06.02 - 10.02.2017, nastęny 03.04 - 07.04.2017

Dla kogo: dla osób zarejestrowanych jako bezrobotne w Gdańskim Urzędzie Pracy, które nieotrzymały wcześniej bezzwrotnych środków na podjecie działalności gospodarczej, nie posiadały wpisu do ewidencji działalności gospodarczej w okresie 12 miesięcy bezpośrednio poprzedzających dzień złożenia wniosku o dofinansowanie,


Przeznaczenie: finansowanie zakupu towarów i usług, w szczególności na zakupu środków trwałych, urządzeń, maszyn, materiałów, towarów, usług i materiałów reklamowych,
pokrycie kosztów pomocy prawnej, konsultacji i doradztwa związanych z podjęciem działalnościgospodarczej,

ZAPRASZAMY do NAS – nasi specjaliści z biura rachunkowego CHERRY POINT przygotują wniosek.