Najniższa krajowa 2017 - 2000 zł brutto. Co jeszcze się zmieni?

Najniższa krajowa 2017 - 2000 zł brutto. Co jeszcze się zmieni?

Wynagrodzenie minimalne w 2017 r. wyniesie 2.000,00 zł. Jest to wzrost o 150,00 zł w stosunku do roku 2016 – obecnie minimalne wynagrodzenie wynosi 1850,00 zł. Warto przypomnieć, że określona w rozporządzeniu kwota wynagrodzenia minimalnego jest stawką brutto.