Płaca minimalna w 2018 roku będzie wynosić 2100 zł brutto. Tym samym w 2018 najniższa krajowa wzrośnie o 100 złotych. W 2018 roku wzrośnie również minimalna stawka godzinowa.

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów od 1 stycznia 2018 r. minimalne wynagrodzenie dla pracownika zatrudnionego na umowę o pracę wzrośnie z 2 000 zł brutto do 2 100 zł brutto. Od 2018 r. zatrudniony pracownik otrzyma do ręki około 1 530 zł (netto).

W sytuacji, gdy pracownik zatrudniony jest na część etatu, wartość jego wynagrodzenia wyliczamy w sposób proporcjonalny, przykładowo:

  • 1/2 etatu – minimalne wynagrodzenie wynosi 1 050 zł,
  • 3/4 etatu – minimalne wynagrodzenie wynosi 1 575 zł,
  • 1/4 etatu – minimalne wynagrodzenie wynosi 525 zł.

Minimalna stawka za godzinę pracy w 2018 roku

Wraz z podniesieniem minimalnego wynagrodzenia za pracę wzrośnie także minimalna stawka godzinowa dla określonych umów cywilnoprawnych (umowa zlecenie). Rząd przyjął, że minimalna stawka godzinowa w 2018 roku wyniesie 13,7 zł brutto. Podobnie jak wynagrodzenie za pracę, minimalna stawka podlega szczególnej ochronie.

Konsekwencje dla przedsiębiorców w związku ze zmianą płacy minimalnej

Podwyższenie kwoty minimalnego wynagrodzenia z pewnością nie wpływa korzystanie na pracodawców, jak również na młodych przedsiębiorców będących na tzw. małym ZUS.

Dla pracodawcy podwyższenie kwoty minimalnego wynagrodzenia oznacza jednocześnie wzrost całkowitego kosztu zatrudnienia pracownika. Obecnie przy minimalnym wynagrodzeniu 2 000 zł brutto całkowity koszt zatrudnienia wynosi 2 412,20 zł. Od nowego roku przy wzroście minimalnego wynagrodzenia do kwoty 2 100 zł brutto, całkowity koszt zatrudnienia pracownika będzie kształtował się na poziomie 2 532,81 zł, co daje nam wzrost o 120,61 zł.

Dla młodych przedsiębiorców wyższa stawka minimalnego wynagrodzenia oznacza wzrost podstawy wymiaru opłacanych składek społecznych. Małe firmy opłacają mały ZUS na zasadach preferencyjnych, gdzie podstawę wymiaru składek społecznych stanowi kwota nie niższa niż 30% minimalnego wynagrodzenia, które właśnie wzrosło z kwoty 2 000 zł brutto do 2 100 zł brutto. Obecnie w 2017 r. podstawa ta kształtowała się na poziomie 600 zł, od stycznia 2018 r. będzie ona wynosić 630 zł.

 

Przenieś swoją księgowość do Biura Rachunkowego CHERRY POINT