Pakiety

Biuro rachunkowe Cherry Point

Wg badań przeciętny polski przedsiębiorca przeznacza codziennie na tę tzw. BIUROKRACJĘ 1h 15 min. Jest to czas, w którym NIE zarabia, NIE wykonuje zleceń, NIE zdobywa nowych klientów. To czas „zjedzony przez biurokrację”, w którym wystawia się faktury, wypisuje deklaracje podatkowe, zleca przelewy do ZUS, sporządza umowy, monitoruje należności, etc. Wszystko to jest konieczne, ale niestety nieproduktywne i niezyskowne.  Znając polskie realia można domyślać się, że jest to jeden z dni weekendowych, w których przedsiębiorca zamiast odpoczywać, nadrabia biurokratyczne zaległości z minionego tygodnia i spędza na przykład sobotę „w papierach”.

 

Standardowe usługi biura rachunkowego to za mało,

CHERRY POINT Professional Office Agency świadczy usługi  kompleksowej obsługi firm.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom proponujemy naszym klientom pakiety usług z możliwością wyboru usług dodatkowych.
W ramach pakietów proponujemy:

PAKIET KSIĘGOWOŚĆ

 

od 69 zł/mc
 

RYCZAŁT od 69 zł/mc, PKPiR od 89 zł/mc, KSIĘGI HANDLOWE od 350 zł/mc
W zakresie usług księgowych wykonujemy m.in. takie czynności jak:

 • prowadzenie księgowości w formie podatkowej księgi przychodów i rozchodów, ksiąg rachunkowych, ryczałtu ewidencjonowanego (w zależności od formy ewidencji wybranej przez Klienta);
 • prowadzenie ewidencji zakupu i sprzedaży VAT (w przypadku gdy dotyczą Klienta), ewidencji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz wyposażenia;
 • sporządzanie i przekazywanie deklaracji podatkowych, sporządzanie informacji o wysokości zobowiązań podatkowych, sporządzanie i przekazywanie deklaracji ZUS właścicieli.

PAKIET KADRY I PŁACE

 

od 18 zł/mc
 

w ramach kompleksowej obsługi kadrowo-płacowej świadczymy następujące usługi:

 • przygotowywanie umów zawieranych z zatrudnianymi pracownikami  (zarówno umów o pracę jak i umów cywilnoprawnych),
 • rejestracja pracowników i członków ich rodzin w ZUS,
 • rozliczanie pracowników z wykorzystanych dni urlopów wypoczynkowych oraz innych przerw pracowników w wykonywaniu pracy (urlopów okolicznościowych, zwolnień lekarskich i innych, sporządzanie i wydawanie świadectw pracy, naliczanie wynagrodzeń pracowników z uwzględnieniem dodatków i potrąceń, sporządzania list,
 • sporządzanie i przesyłanie do ZUS miesięcznych deklaracji, przygotowywanie RMUA, wystawianie zaświadczeń o zarobkach, sporządzanie i przekazywanie deklaracji rozliczeniowych wraz z załącznikami do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, sporządzanie informacji o wysokości składek ubezpieczeniowych ZUS, prowadzenie akt osobowych pracowników

PAKIET BIURO

 

od 200 zł/mc
 

w ramach obsługi administracyjnej firm świadczymy następujące usługi:

 • sporządzanie dokumentów i pism firmowych,
 • skanowanie, kopiowanie, drukowanie dokumentów,
 • wystawianie faktur,
 • rozliczanie podróży służbowych,
 • prowadzenie elektronicznego terminarza,
 • zamawianie materiałów biurowych i reklamowych,
 • pomoc i doradztwo w projektowaniu wizerunku firmy,
 • pomoc i wsparcie w organizacji firmy, biura, nowych oddziałów czy stanowisk pracy,
 • pomoc w rekrutacji pracowników,
 • sporządzanie szablonów umów itp.

PAKIET FIRMA

 

od 400 zł/mc
 

kompleksowa obsługa dopasowana do potrzeb i preferencji klienta, która 
stanowi połączenie pakietów KSIĘGOWOŚĆ, KADRY i PŁACE oraz BIURO.

 

CHERRY POINT to najlepsze rozwiązanie dla Twojego biznesu, zebrane w jednym miejscu! Obsługa księgowa i kadrowo - płacowa (biuro rachunkowe), obsługa administracyjna firm, dotacje, analizy ekonomiczne.

USŁUGI DODATKOWE

 

od zł/usł
 

Usługi dodatkowe obejmują czynności, których nie zawiera wybrany przez Państwa pakiet. Znajdują się tam usługi księgowe, administracyjne, kadrowo-płacowe takie jak:

 • Rozliczenie ZUS właściciela (ubezpieczenie zdrowotne)
 • Rozliczenie ZUS właściciela ( ubezpieczenia społeczne)
 • Rejestracja i aktualizacja danych (VAT, ZUS, CEIDG)
 • Przygotowanie i wysłanie wniosku o wydanie zaświadczenia (US, ZUS, inne)
 • Konsultacje z księgową / kadrową
 • Projekty pism w korespondencji firmowej
 • Delegacja krajowa i zagraniczna (wyliczenie i przygotowanie dokumentów delegacji)
 • Sporządzenie zestawień, sprawozdań, prognoz wymaganych przez banki, zarząd, GUS
 • Rozliczenie roczne właściciela
 • Informacje o dochodach (PIT-11, itp.)
 • Sporządzenie rocznego sprawozdania finansowego 
 • Rozliczenie roczne pracownika
 • Pomoc w planowaniu budżetu
 • Przygotowanie analizy ekonomicznej
 • Przygotowanie dokumentów do przekształcenia działalności gospodarczej
 • Konsultacje w zakresie możliwości pozyskania finansowania zewnętrznego
 • Pośrednictwo w zakresie obsługi prawnej i ubezpieczeniowej
 • Korekta podatków, deklaracji, sprawozdań, ewidencji na zlecenie Zleceniodawcy
 • Wystawienie rachunku, faktury VAT, faktury VAT korygującej, upomnienia, wezwania do zapłaty w imieniu Klienta
 • Wystawienie i wysłanie noty korygującej, potwierdzenie sald
 • Pomoc w wypełnianiu wniosku kredytowego
 • Inne deklaracje i podatki (np. PCC, nieruchomości)
 • Obsługa w trybie priorytetowym
 • Rozliczenie projektów (inwestycyjnych, unijnych, innych)
 • Rozliczenie transakcji wewnątrzwspólnotowych, eksportu, importu
 • Rozliczanie dokumentacji magazynowej
 • Sporządzanie raportów kasowych
 • Rozliczanie VAT marża
 • Obsługa w j. angielskim
 • Dodatkowy wpis w PKPiR/Ewidencji przychodów/KH  (każde zdarzenie gospodarcze, m.in. faktura sprzedaży i zakupu, rozliczenie pozycji wyciągu bankowego i kasy, pozycja poleceń księgowania)
 • Przygotowanie wniosku o interpretację
 • Asysta przy badaniu sprawozdania finansowego i kontroli US/ ZUS / PIP
 • Rejestracja osoby prawnej
 • Przygotowanie projektu kompletu dokumentów niezbędnych do rejestracji osoby prawnej (umowa spółki, listy, oświadczenia, uchwały)
 • Zawiadomienie o skorygowaniu podstawy opodatkowania oraz kwoty podatku należnego VAT ZD
 • Opracowanie polityki rachunkowości i Zakładowego Planu Kont
 • Aktualizacja polityki rachunkowości i Zakładowego Planu Kont
 • Przygotowanie projektu wniosku o dotację z urzędu pracy
 • Prowadzenie elektronicznego terminarza
 • Zamawianie materiałów biurowych i reklamowych
 • Pomoc i doradztwo w projektowaniu wizerunku firmy
 • Pomoc i wsparcie w organizacji firmy, biura, nowych oddziałów czy stanowisk pracy
 • Pomoc w rekrutacji pracowników
 • Sporządzanie szablonów umów