Usługi

ADMINITRACJA I KSIĘGOWOŚĆ

 • wsparcie administracyjne w zakresie dokumentacji (przygotowywanie wszelkiego rodzaju dokumentacji, pism, wniosków, itp.)
 • kompleksowa obsługa w zakresie księgowym (m. in. prowadzenie księgowości w zakresie uproszczonym i pełnym, konsultacje księgowe, pomoc w optymalizacji podatkowej, reprezentacja przed urzędami)
 • kompleksowa obsługa w zakresie kadrowo – płacowym (m. in. kompleksowe prowadzenie spraw związanych ze stosunkiem pracy, konsultacje w zakresie kadrowo – płacowym)
 • administrowanie projektami (w tym unijnymi)
 • wsparcie w zakresie tworzenia procedur wewnątrz firmy 
 • pomoc w zakładaniu działalności gospodarczej 
 • pomoc w wyborze formy opodatkowania 
 • pomoc w przekształceniu działalności gospodarczej
administracja księgowość gdańsk Grunwaldzka
finanse obsługa administracyjna biura cherry point

FINANSE

 • przygotowywanie analiz ekonomicznych
 • planowanie i rozliczanie budżetów
 • pomoc i doradztwo w zakresie możliwości pozyskania finansowania zewnętrznego zarówno w trakcie funkcjonowania działalności jak i na start działalności (wnioski UE, wnioski z urzędu pracy) 

USŁUGI WSPOMAGAJĄCE

 • wsparcie w codziennym funkcjonowaniu działalności
 • pomoc w organizacji działalności
 • wsparcie w przygotowaniu materiałów reklamowych
 • pośrednictwo w zakresie obsługi prawnej i ubezpieczeniowej
 • szkolenia w zakresie prowadzenia działalności, wyboru formy opodatkowania
 • prowadzenie elektronicznego kalendarza w zakresie obsługi admnistracyjno – księgowej (dodatkowe alerty na e-mail i sms)
usługi wspomagające office agency cherry point

USŁUGI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH:

 • przygotowanie zeznań rocznych:

    * PIT-16A - deklaracja o wysokości zapłaconych i odliczonych składek na ubezpieczenie zdrowotne
     * PIT-28 - rozliczenie PIT dla osób posiadających umowy najmu lub dzierżawy
     * PIT-36 - rozliczenie podatkowe między innymi z dochodów osiąganych za granicą
     * PIT-37 - deklaracja podatkowa dla osób pracujących na umowę o pracę i rozliczających się samodzielnie
     * PIT-38 - rozliczenie dochodów kapitałowych ze zbycia akcji
     * PIT-39 - rozliczenie dochodu uzyskanego ze zbycia nieruchomości

 • przygotowywanie deklaracji podatku od czynności cywilnoprawnych (PCC),
 • prowadzenie dokumentacji i sporządzanie deklaracji związanych z prywatnym wynajmowaniem lokali (PIT-28)
 • przygotowanie deklaracji VAT
 • konsultacje księgowe i podatkowe